Re: Kraje bez długów..

Ano np. właśnie owe Chiny, … tyle iż w sąsiednim wątku „wyjaśnia się” iż rezerwy walutowe powstały przez oszukanie (wyzysk) całych rzesz ludzkich, które otrzymują bardzo niska zapłatę za pracę..

Zdrowa ekonomika jakiegoś kraju byłaby taka jak pewnej rodziny, która postanawia nie zaciągać kredytów.. a zyski nie ukrywać przed domownikami.. i je sprawiedliwie podzielić pomiędzy członków rodziny .. w ramach mozliwości ..

Definicja najistotniejszych cech „zdrowej ekonomiki” jest więc prosta i zrozumiała.. ~ Andrew Wader