Re: Konkret, a może kąkret?

oldnick5 napisał:

> Skąd wiadomo, że tych największych, których średnica przekracza kilome

> tr, jest 980,
skoro jednocześnie tylko …911 znamy, a reszta gdz

> ieś tam się czai w głębinach ciemnego kosmosu…


> ???

Ponieważ dobrze wiemy jak – w ramach dotychczasowych przeglądów nieba w poszukiwaniu NEO – szukaliśmy, gdzie i w jakich przedziałach czasu, co w połączeniu ze znajomością statystyk parametrów orbit i wielkości odkrytych obiektów pozwala nam z dosć dużą dokładnością oszacować, ile nam „umknęło”.