Re: ..gdy.. umiejętność wyobrażenia sobie siebie?

wiesław-galus napisał między inn. że,:

” umiejętność zaspokojenia własnej ciekawości, a co za tym idzie posiadanie samoświadomości jest nie tylko warunkiem koniecznym ale i wystarczającym bycia inteligentnym w szerokim sensie tego pojęcia…”

Pragnę zwrócić uwagę iż do uzyskania samoświadomości przez maszyny wiedzie jeszcze bardzo daleka droga ze względu na brak implementacji układów absolutnie niezbędnych…

Potrzebne są przede wszystkim obwody(„druty, kable”) przewodzące informacje o stanie wnętrza ( ciała) podmiotu który ma świadomość..

Układ (osobnik) obdarzony samoświadomością ( przechodzący test lustra)

musi wytwarzać … wyobrażenie dla słowa :”ja”, tak jak aby rozumieć czym jest jabłko konieczna jest umiejętność wyobrażenia sobie obiektu „jabłko”. ..

Co więcej podmiot posiadający samoświadomość musi umieć także wyobrazić sobie .. sytuację że on skacze przez rów, biegnie, zjadł coś , .. abo że jest bardzo głodny..

Zauważymy więc, że słowo świadomość dotyczy fundamentalnego fenomenu polegającego na tym iż w naszym mózgu, umyśle , albo przy pomocy naszego systemu nerwowego powstaje kolorowa, panoramiczna, stereofoniczna a właściwie wielomodalna replika świata zewnętrznego, niejako jego model na którym możemy dokonywać operacji myślowych.

Można powiedzieć że samoświadomość – to w dużej mierze „umiejętność wyobrażenie samego siebie”. Proces wyobrażania samego siebie musi polegać – tak jak wyobrażenie sobie innych „rzeczy”, na wywołaniu „obrazu mentalnego” istniejącego obiektu. Pobór z pamięcu .. nie komputera ale pamięci mózgu polega na realizacji wyobrażenia .. czyli na „szturchnięciu” od strony pol mowy .. górnych pięter struktur realizujących wcześniej percepcje tych obiektów..

Wyobrażania sobie samego siebie to „wyobrażenie o sobie”, ale to obrazy siebie, wzbogacone o wspomnienia swojej przeszłości i wyobrażenie swojej przyszłości. Więcej to wyobrażenia nie tylko „rzeczy” ale i sytuacji w których podmiot wchodził w relacji (także emocjonalne) z innymi osbami..

Aby być świadomym konieczne jest wyobrażenie siebie na tle wyobrażenia świata przeżywanego poprzednio, percepowanego aktualnie wraz z przewidywaniem swojego losu w tym właśnie świecie. Jest to więc wyobrażenie czasowo – przestrzenne ’ obrazu siebie na tle obrazu świata ’ (o.s. – o.ś.).

Podsumowując, należy więc stwierdzić, że współcześnie odpowiedź na pytanie o to czym jest samoświadomość sprowadza się do stwierdzenia, że mózg dokonując, nie tylko percepcji obiektów świata zewnętrznego i permanentnej percepcji wnętrza swojego ciała, oraz mając możliwość wyobrażania sobie tych obiektów zewnętrznych, jak i możliwość wyobrażania samego siebie, może stale sprawdzać relację pomiędzy modelem świata zewnętrznego a modelem samego siebie. Temu złożonemu wyobrażeniu odpowiada realizacja pewnego „kształtu elektromagnetycznego”.

Zapewne kształt ów spełnia pewne wymogi topologiczne, które istnieją (lub inaczej są wyznaczone) niezależnie od działania mózgu. Ostatnie zdanie nie wszystkim czytelnikom przypadnie do gustu. Można je jednak pominąć i ograniczyć się do rozważenia pierwszego członu mojej propozycji, która stwierdza, iż „świadomość to wyobrażanie samego siebie”.

Tym nie mniej zgadzam się z 'wiesław-galus’ – że jak będziemy już mieli w maszynie takie możliwości to wtedy trzeba by było zaimplementować jej ciekawość. ~ Andrew Wader