Re: ..gdy.. umiejętność wyobrażenia sobie siebie

andrew.wader napisał:

Można je jednak pominąć i ograniczyć się do rozważenia pierwszego członu mojej propozycji, która stwierdza, iż „świadomość to wyobrażanie samego siebie”.

>

> Andrew Wader

Czy uważasz zatem iż świadomość i samoświadomość, to tożsamość? Czy można być świadomym doznań bez samoświadomości?

Wiesław Galus