Re: euro

Wczoraj, w programie Bogdana Lisa – minister Rostowski wyraził przekonanie że jeśli rozleci się strefa Euro .. to rozleci się Unia…

Osobiście sądzę więc, że już teraz należy myśleć … jak przejść z obecnego kształtu UE.. to Unii (jednak nadal istniejącej ) lecz opartej na walutach narodowych …