Re: Dobrze być impulsywną gadułą

Nie wysnuć wnioski tylko postawić hipotezę, zaprojektować eksperyment, wykonać

go i udowodnić hipotezę (albo ją odrzucić. Może nie trzeba być wielkim ale na

pewno trzeba mieć pojęcie o tym co się robi i zrobić to jak należy, żeby poważni

ludzie potraktowali taką pracę poważnie a nie jak paplaninę frustrata.