Re: Do moderatorów

stefan4 napisał:

> (do moderatorów): Czy Wy macie jakiś wpływ na to, pod jakimi artykułami w GW dyskusja jest kierow

> ania na Forum Nauka?

Nie, nie mamy takiego wpływu. Proponuję złożyć protest na forum@agora.pl .