Re: Dlaczego Teorię Wielkiego Wybuchu

myslacyszaryczlowiek1:

> Dlaczego Teorię Wielkiego Wybuchu przedstaiwa się jako fakt, przecież to

> tylko teoria i bajania naukowców.

Jeden słucha bajań polityków, inny bajań biznesmenów, jeszcze inny woli bajania naukowców…

Mówisz pogardliwie ,,tylko teoria” — ale teorie są najlepszym, co w nauce mamy. Teorie są oczywiście oparte na faktach, ale same fakty, bez porządkujących teorii to tylko bałagan.

Hipoteza Wielkiego Wybuchu jest dość mocna. Oparta jest na obserwacjach; niektóre z nich wyjaśnia, z żadnymi nie jest sprzeczna. Rozwój fizyki może ją oczywiście obalić, choć bardziej prawdopodobne jest, że ją tylko trochę zmodyfikuje. W naukach ścisłych rzadko zdarzają się wstrząsy zawalające całą budowlę; nowe odkrycie osypują raczej kawałki starego tynku i umożliwiają dalszą rozbudowę nauki nad już istniejącą konstrukcją.

A Ty krytykujesz tą hipotezę nie od strony faktów, bo przecież ich nie znasz lepiej niż naukowcy, tylko od strony teoretycznej: bo jakieś jej ustalenia nie mieszczą Ci się w głowie. Tylko że natura nie ma zakazu przekraczania pojemności ludzkich głów.

– Stefan