Re: boskie, nieskonczone promieniowanie

Mylisz teizm z religiami. Religie to antropomorfizacja teizmu.