Re: Bardzo dobry pomysł

k_a_p_p_a:

> Padła interesująca propozycja- Stefan i Pomruk. Panowie, określcie się, czy

> jesteście zainteresowani.

Ja nie jestem w stanie tego robić. Może jak będę na emeryturze? Ponadto mam ambiwalentny stosunek do potrzeby istnienia modyfikatora; t.zn. widzę zalety, ale też obawiam się tego i owego. Samego siebie na tym stanowisku też się obawiam…

Natomiast Pomruk należy do osób, których kandydaturę zdecydowanie poparłbym. Oczywiście po wyrażeniu zgody.

– Stefan