Re: Ateistyczna modlitwa do Kosmosu Nieskonczoneg

Bóg ateistów jest bliższy Bogu prawdziwemu.

A to dlatego,ze ma dwa podstawowe atrybuty Boskie:

1.Nieskończoność (nieskończony Wszechświat)

2.Wszechobecność nieskończona (nie jest ograniczony tylko do przestrzeni

Nic poza Wszechświatem).

Ateiści nie odrzucają rownież i Boga poza Wszechświatem.

Bóg ateistów nie posiada woli, a więc nie może chcieć i wymagać od czlowieka.

Kojarzenie Boga z jakąkolwiek przestrzenia fizyczna lub jej dopełnieniem niefizycznym

i pozbawianie atrybutów woli i milości jest wyrazem niedojrzałosci zrozumienia istoty Boga.