Re: Ateisci nie dostawajcie palpitacji serca

Leoś, że zacytuję: „Nie pie… nie było cię tam”Do deski deska i jest imprezka!