Re: A może… o obrazie który czyni łaski

Ja z kolei polecałbym rozdział książki „Luka szczęścia – kompletowanie sensu” pt. „Fizyka metafizyki – czyli o tym jak pewien obraz może czynić łaski”.

Autor pisze, że jedną z nielicznych osób którą dopuszczono do badania obrazu z Guadalupe był Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, niemiecki profesor Richard Kuhn z Heidelbergu. Jego imiennik Thomas Samuel Kuhn sformułował natomiast teorię rozwoju nauki jako „ciąg rewolucji w trakcie, których jest obalany aktualny paradygmat” ~ Andrew Wader