Ranking pod względem samej siły uzależniającej.

Masz rację. To zdanie dziennikarza (nieobecne w samym raporcie Nutta) raczej osłabia wymowę rankingu brytyjskiego naukowca. I chyba zresztą temu ma służyć.

Skoro jednak mowa o sile uzależniającej, to warto zwrócić uwagę, że alkohol wcale nie jest dużo słabszy od innych narkotyków twardych. Według rankingu który przytaczam poniżej alkohol uzależnia mocniej (nieznacznie) nawet od kokainy i heroiny.

Ranking uwzględniał zarówno uzależnienie fizyczne jak i psychiczne. Starannie też dobrano kryteria „siły” uzależnienia.

“To rank today’s commonly used drugs by their addictiveness, we asked

experts to consider two questions: How easy is it to get hooked on

these substances and how hard is it to stop using them? Although a

person’s vulnerability to drug also depends on individual traits –

physiology, psychology, and social and economic pressures — these

rankings reflect only the addictive potential inherent in the drug.

The numbers below are relative rankings, based on the experts’ scores

for each substance:

Nicotine 100

Ice, Glass (Methamphetamine smoked) 99

Crack 98

Crystal Meth (Methamphetamine injected) 93

Valium (Diazepam) 85

Quaalude (Methaqualone) 83

Seconal (Secobarbital) 82

Alcohol 81

Heroin 80

Crank (Amphetamine taken nasally) 78

Cocaine 72

Caffeine 68

PCP (Phencyclidine) 57

Marijuana 21

Ecstasy (MDMA) 20

Psilocybin Mushrooms 18

LSD 18

Mescaline 18

[Research by John Hastings]

[From: _In Health_, Nov/Dec 1990; eye-balling by Harel Barzilai;

relative rankings are definite, numbers given are (+/-)1%]