PS: Majowie i Aztekowie

Można dodać, że choć imperia Majów i Azteków upadły, ani jedni, ani drudzy nie wyginęli biologicznie ani lingwistycznie. Języków majańskich jest więcej niż romańskich (ponad trzydzieści) i mają one na ogół od kilkudziesięciu tysięcy do miliona użytkowników. Języka Azteków (nahuatl) używa dziś półtora miliona ludzi.M[—-]mmm!