Przeklęta entropia ?

Nieco optymistycznie o entropii, zwiastunie śmierci termicznej Wszechświata. Otóż jak wiemy, możliwe jest zmniejszenie entropii ciała i nie naruszanie II zasady termodynamiki. Jest tak dlatego, ze II zasada odnosi się jedynie do układów zamkniętych. Kiedy bierze się pod uwagę wszystkie części układu, wówczas wypadkowa zmiana entropii będzie równa zeru lub będzie dodatnia. W pewnych obszarach ludzkiej działalności na Ziemi, lokalna entropia maleje. Chłodnie i pompy cieplne mogą przenosić ciepło od ciała chłodniejszego do bardziej nagrzanego. Człowiek może oddzielać zepsute owoce od zdrowych za pomocą maszyn. Życie jako takie, składa się z procesów, wskutek których następuje lokalne zmniejszenie entropii. Gdziekolwiek obserwujemy miejscowy wzrost uporządkowania w przeciwieństwie do chaosu, tam następuje lokalne zmniejszenie entropii.

Lecz niestety, a może stety, dla całego układu, do którego należy włączyć Słońce — wypadkowa entropii wzrasta.