Proszę o wyjaśnienie z tą energią

Tomasz Ulanowski:


Cytat


Już od dawna badacze alarmowali, że ocieplenie spowoduje wzrost liczby i intensywności burz, sztormów, powodzi, upałów i susz. Bo ocieplenie to nic innego jak więcej energii przyjmowanej i magazynowanej przez atmosferę, lądy, a przede wszystkim przez oceanyNa mój zawodny rozum chodzi nie tyle o ilość energii co o nierównomierność jej rozkładu. Gdyby wszystko zostało podgrzane równo o 5 stopni, to wiałyby takie same wiatry jak dzisiaj. Ale gdyby tylko powietrze nad lądami zostało podgrzane o 5 stopni a nad morzami nie, to wiałyby huragany z mórz do lądów.

Wobec tego, mówiąc o skutkach antropogennego ocieplenia, nie należy się zatrzymywać na stwierdzeniu, że w atmosferze, skorupie ziemskiej i w oceanach jest więcej energii. Trzeba wykazać, że grzejemy nierównomiernie. Ta nierównomierność bierze się choćby z tego, że bezwładność cieplna wody jest większa niż lądu i powietrza.

– Stefan