Projekt Haarp

Czy to zjawisko nawiązywało do projektu Haarp?