poprawka.

Europejczyków liczyła TYLKO 50 000 000.