Podejmujący studia nie wiedzą niemal nic.. Hartman

Podejmujący studia nie wiedzą niemal nic .. Hartman

Myślę, że sformułowane poniżej zagadnienie jest odpowiednie dla „forum dyskusyjnego – nauka”. Otóż w znanym artykule prof. Jan Hartman ( www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman/ ) pt.: „Szkoła buja w obłokach” [ wyborcza.pl/1,75515,6485258,Szkola_buja_w_oblokach.html ] J. Hartman stwierdza, że wg jego doświadczeń z zajęć ze studentami I roku.. młodzież podejmująca studia .. „nie wie niemal nic”, tzn. nie ma wykształconego zbornego obrazu świata, nie orientuje się w historii najnowszej Polski i Świata, nie rozumie podstaw ekonomii, prawodawstwa..

Zacząłem sprawdzać tą tezę na zajęciach prowadzonych przeze mnie w roku akademickim 2010/2011 Zaskakiwanie studentów rozmaitymi prostymi pytaniami potwierdza, że .. tak rzeczywiście jest jak stwierdza to prof. J. Hartman

Jedna z moich studentek pisze pracę magisterską na ten temat. Ma ona zastosować ankietę sprawdzającą realne zasoby wiedzy młodych osób podejmujących studia..

W trakcie opracowywania tej ankiety.. wystąpiło zapotrzebowanie na „pytania testujące”.. czy odpowiadający posiada czy też nie wiedzę na temat elementarnego zagadnienia, ważnego dla rozumienia świata..

Nawet ta studentka studiów II stopnia – ma trudności z odróżnieniem wiedzy typu „punktowego” [ np.”Jaki jest najwyższy szczyt świata?”, „Kto napisał „Nad Niemnem?”, itp. ] od pytań o kluczowe elementy wiedzy, których brak wskazuje na to, iż pewien młody człowiek nie ma szans aby… „rozumiał świat”.. Profesor Hartman w innym swoim artykule podaje przykład pytania.. ” Co oznacza słowo Bizancjum ? ” Ja pytałem studentów np. „O dwa duże miasta które przed II Wojną światową nie leżały na terytorium Polski?”, Pytałem o to „Jak zdefiniowana jest liczba Pi?”, Jakie cząstki elementarne wchodzą w skład jądra atomowego?”, „Jaki był kontekst geopolityczny Powstania Warszawskiego ?” , „Co takiego strasznego wydarzyło się w Kambodży?” , Co takiego strasznego wydarzyło się w Rwandzie?”, „Kto to był Lenin?”, „Czy ktoś z państwa widział na niebie gwiazdozbiór swojego znaku zodiaku”, „Czy ktoś z Państwa widział na niebie gwiazdozbiór Plejady?”

Poszukujemy nadal dobrych pytań … które pozwalają oszacować, czy pewna konkretna osoba nie ma aby elementarnych braków w zakresie pewnej ważnej domeny…. czy nie ma „wyciętego” znacznego obszaru istotnych kompetencji intelektualnych. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zaproponować takie pytania to bylibyśmy wdzięczni. ~ Andrew Wader