Njadroższe korwety świata, w dodatku niewybudowane

najdroższe stadiony – fuszerki, najdroższe w budowie pseudoautostrady – i wiadomo cemu trzeba podnosić podatki i wiek emerytalny.