Nie mieszaj pojęć

Fizycy zawodowo zajmują się fizyką, badaniem świata materialnego. Metafizyką mogą zajmować się raczej amatorsko, a i to nie wszyscy. Pytanie „Skąd się to wszystko wzięło” nie ma tu znaczenia ontologicznego.

Zdziwiłbyś się, ilu jest wierzących fizyków. Czasem, gdy się zaczyna coś rozumieć z porządku tego świata, nie sposób oprzeć się wierze.