NASA nie jest wiarygodna

Tej agencji udowodniono już publicznie fałszowanie danych, dlatego jej wiarygodność nie istnieje.

Nie ma to zresztą znaczenia, bo ciepło nie jest szkodliwe dla życia na Ziemi, wręcz przeciwnie – jest dobroczynne.