napij się ciemnej materii… z czarnej dziury

Pajaców medialnych z XXw chcesz tu promować?

Ciemnota kompletnie cię opanowała.