literówka

TOPO-IZOMERAZY! Takie izomerazy, które zamieniają miejsce czegoś (gr. topos – miejsce)

Topoizomerazy.