Kurczak w McDonaldsie pełen chemii

„… na bazie butanu…” czyli teraz wszystko co jest „na bazie butanu” nie powinno być używane, bo ów związek stosuje się w zapalniczkach?

Niech się autor trochę podszkoli. Nie „na bazie butanu”, a pochodna butanu. A raczej pochodna hydrochinonu substytuowana grupą tert-butylową (czyli grupą funkcyjną pochodzącą od butanu). Sam związek ma pewnie tyle tylko związku z butanem…