Krotko przed Wielkim Wybuchem Kaczynski polecial

….do Katynia….