kosmos a przestrzen

Nawet Penrose przyznal , ze przestrzen jest efektem istnienia matrerii.

Nieistnienie materii = nieistnienie przestrzeni