Klucz leży prawdopodobnie w zaszyfrowanym Słowie ?

Leonardo, nie bez kozery wspomniałem o słowie:).

My obaj nie jesteśmy biologami, Noveyy, prawdopodobnie tak, i on powinien nam tutaj to jakoś wyłożyć, bo z tego co mi jest wiadome:

Matrycowy RNA, rozwijając się jak taśma magnetyczna, przekazuje litera po literze instrukcję do rybosomu, jak wytworzyć transferowy RNA, a który to wytwarza specyficzne aminokwasy… a te dalej łączą się w łańcuch pożądanej cząstki białka. To skomplikowany proces, budowany w 3 wymiarach i może zawierać setki aminokwasów, i który ma ścisle określone zadania (hormon, enzym itd) — lecz wszystko zaczyna się właśnie od zaszyfrowanego Słowa.

A jak widzi, to Noveyy ?