Intuicja to najwyzsza forma intelektu

Bez intuicji nigdy nie rozgryziecie entropii BH.

Ale ja wam powiem. Osbliwosc BH to miejsce o najnizszej entropii w kosmosie.