Do przeciwników Darwina:

Konkretnie do tych, którzy jako argumentu używają „braku ogniw pośrednich” – doskonały przykład na to, dlaczego ich nie ma. I w tym przypadku, gdzie drogi gatunków stopniowo się rozeszły, i (zwłaszcza) w przypadku materiału kopalnego KAŻDEJ odmiennej formie nadaje się nazwę gatunkową. Również ew. „ogniwom pośrednim”. Nic nie pozostaje bez przynależności gatunkowej. Ot i tyle.