Dlaczego Diamond „naciągał argumentację”?

europitek napisał:

> Diamond nie jest aż takim fantastą, więc próbuje znaleźć jakieś sensowniejsze r

> ozwiązanie. Ale nie bardzo mu to wyszło, ponieważ jego założenia są naciągane n

> ie tylko ze względu na zakładaną stałość przyrostu naturalnego. On milcząco prz

> yjął stałość maksymalnie korzystnych dla siebie parametrów wpływających na temp

> o przyrostu liczby ludności. bez odniesienia ich do realiów sytuacyjnych.

Porównując twoją argumentację i Diamonda, to już z samej formy wynika,że to twoja argumentacja jest naciągana. Są to naciągane ogólniki, odwoływanie się do własnego mniemania przy próbie podpierania się encyklopedycznym zródłem, które też jest naciągane. Czy ty rozumiesz, w jaki sposób podkopuje się czyjąś argumentację? Poprzez JEJ CYTOWANIE I OBALANIE mocnymi KONTRARGUMENTAMI,a nie utyskiwaniem i produkowaniem jałowych poznawczo twierdzeń!

Co uczynił Diamond:

-Powołał się na kilka przykładów, gdzie obserwowano taki wskaznik demograficzny i rozprzestrzenianie się różnych populacji na dużych obszarach ziemi.

-Powołał się na inne przykłady eksterminacji megafauny i fauny różnych kontynentów, gdzie ufne zwierzęta same pchały się pod nóż.

-Dobre odżywianie zawsze sprzyja przyrostowi naturalnemu populacji.

-Podał realne rozmieszczenie łowców na konkretnym terytorium.

-Pokazał na konkretnych przykładach ile łowcy mogą przejść kilometrów dziennie,a ile rocznie.

A co stwierdził Europitek?

-To nieprawda.

-Tak nie mogło być.

-Nie daję wiary.

-Złe założenia.

-z pewnością było inaczej, ale nie tak, jak Diamond twierdzi. To niemożliwe ortodoksyjna hipoteza MUSI BYĆ PRAWDZIWA!

Konkrety proszę, konkrety!:)

pozdrawiam.