diagnoza-nieuctwo i tępota

niechęć, wręcz zabobonny lęk przed wiedzą nie da się pokryć słowotokiem. Brak elementarnej wiedzy, nieznajomość podstawowych pojęć skreśla cię nie tylko jako dyskutanta w tym wątku, ale w ogóle jako człowieka myślącego.

Swoją drogą jak w dobie google można być tak ciemnym, wykazać taki brak zwykłej ciekawości. Ty masz maturę?