Demogrfia i Europa.

petrucchio napisał:

> Powiedz mi, Noveyy, jaki mógł być średni roczny przyrost populacji Europy powie

> dzmy od początków naszej ery do dziś? Rozumiem, że możesz nie znać dokładnej li

> czby, ale zaryzykuj i podaj jakąś przybliżoną wartość w procentach lub ułamkach

> procent. Tak świetnie przewidujesz te wartości dla innych kontynentów na podst

> awie „niepodważalnej argumentacji demograficznej”, że na własnym podwórku nie p

> owinieneś mieć trudności.

1) Uwierz, że jezeli będę chciał na ten temat coś napisać, to zamioast strzelać zajrzę do merytorycznych zródeł.

2) Jeżeli chcesz coś na ten temat napisać, to twoim zadaniem jest zacytowasć z tych zródeł i okreslić na czym polega istota twojej argumentacji.W innym przypadku nie ma z czym dyskutować.

> > A więc mamy jeszcze 500 lat na wybicie megafauny. A przy takim ucztowaniu

>

> > i łatwej zdobyczy wystarczy 200 lat, żeby wszystko wytępić i jeszcze bard

> ziej s

> > ię rozmnożyć.

>

> Na kredyt?

>

Nie na tym, co ocalało np. jeleniach, bizonach i bobrach. Megafauna zawsze stanowi najmniejszy odsetek, choć bardzo pożywny i co wielkie rozm,naża się czasami co kilkanascie lat. Jeleniowate mnożą się jak króliki..Acha i króliki:) Więcej w nowym wątku o demografii w Irlandii.