Czy już wszyscy skretynieli?

Ten świat zmierza do samozagłady przez debilizm ludzi wpływowych.