Co pan?Waaadza i decydenty nie znają j.obcych,jak

więc mają pokazać swoją waaadze i decydować.. decydować..

„Partia jest szaleństwem wielu, dla korzyści nielicznych”

„Party is the madness of many, for the gain of a few.”

Jonathan Swift