A gdzie te Puzony Hoggsa?

No a ngdzie te bozony Higgsa? Anotylko we lbach biurokratow cernu , ktorzy zmarnowali 10 miliardow euro na zlom LHC