a co na to eksperymenty?

Na Ziemi jest c wszędzie, więc nie ma tu czego testować.

Kosmos – wystarczył jeden strzał, ale odpowiednio długi.

Anomalia Pionierów.

Odległość: 70au = 70 * 150 mln km; prędkość oddalania się: v = 12 km/s;

Pomiar odległości:

Z ——————-> S —> v;

Z stw:

ct = d + vt; vt – dodatkowa droga, którą pokona sonda już po wysłaniu sygnały:

zatem czas przelotu sygnału do odbiornika:

t = d/(c-v) = 70 * 150 mln / (300000 – 12) = 35001.4 s

Wersja poprawna.

sygnał biegnie do satelity, czyli należy liczyć z punktu widzenia satelity, a nie Ziemi:

ct = d => t = d/c = 35000 s;

różnica: 1.4s, co daje odległość: c * 1.4 = 420 tyś km;

w przybliżeniu odległość do Księżyca,

no i właśnie tyle otrzymali – około 400 tyś km za mała odległość – stąd anomalia.

Interpretują to teraz za pomocą przyspieszenia –

czas lotu Pionierów – z 30 lat = 946702080 s

zatem błąd odległości można wyliczyć z hamowania:

ds = at^2/2; gdzie: a = 8.7e-10 m/s^2; t =

ds = 8.7e-10 * 946702080^2/2 =~ 390 tyś km;

——–

Mamy c = const, ale tylko od strony odbiornika!

STW jest błędne.